uvádza...
Prejsť na web Voľba spotrebiteľov

Súťaž

Čo je Voľba spotrebiteľov – Najlepšia novinka?

Marketingový program, ktorý už 8. rokom monitoruje, oceňuje a podporuje nové a inovované výrobky alebo výrobkového radu uvedené na slovenský rýchloobrátkový trh.

KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ?

Výrobcovia a distribútori rýchloobrátkového tovaru (s výnimkou tabakových výrobkov), doplnkov stravy a OTC prípravkov, ktorí uviedli na slovenský trh nové alebo inovované výrobky alebo výrobkovej rady od januára 2018. Inovácia môže byť produktového alebo marketingového charakteru. Medzi firmy prihlasujúci svoje výrobky patria ako veľké medzinárodné, tak aj menšie domáce spoločnosti.

AKO SA VYBERAJÚ VÍŤAZNÉ VÝROBKY?

Ocenené produkty sú vyhlásené na základe prieskumu v SR vykonaného na reprezentatívnej vzorke 2 000 respondentov. Ocenenie výrobkov prebieha na slávnostnom galavečeri v Design Factory 13. 6. 2019 v Bratislave.

AKO SA MÔŽE DO PROGRAMU ZAPOJIŤ SPOTREBITEĽ?

Každý spotrebiteľ sa môže do programu zapojiť prostredníctvom spotrebiteľských súťaží, ktoré vypisuje organizátor v spolupráci s partnermi programu a v ktorých môže vyhrať balíčky s prihlásenými výrobkami. Víťazom každej súťaže je jeden produkt, ktorý je ocenený ako Najobľúbenejšia novinka užívateľov/čitateľov daného média.

ORGANIZÁTOR:
Atoz retail
ORGANIZÁTOR:
Atoz retail

© 2020 Atoz Group