uvádza...
Prejsť na web Najlepšia novinka

Súťaž

Všeobecné pravidlá hlasovania

  1. Hlasovanie prebieha v termíne stanovené zadávateľom od 24. 5. 2021 do  16. 6. 2021. Hlasovať je možné do 23:59. hod posledného dňa tohto termínu. Zoznam výhercov bude zverejnený do 17. 6. 2021.
  2. Do výberu výhercov budú zaradení všetci hlasujúci.
  3. Už raz odoslanú odpoveď nemožno spätne opraviť. Duplikatné odpovede budú neplatné.
  4. Súťažiť môžu iba osoby staršie ako 18 rokov.
  5. Súťažiť môžu občania a rezidenti Českej alebo Slovenskej Republiky.
  6. Výherca je kontaktovaný spoločnosťou ATOZ Marketing Services s.r.o. informačným e-mailom na adresu, ktorú uviedol vo svojej odpovedi.
  7. Výherca je povinný do 7 dní odo dňa obdržania e-mailu, ktorým bol informovaný o výhre, potvrdiť svojím e-mailom doručenie informácie o výhre a záujem o prevzatie výhry na e-mailovú adresu, z ktorej dostal informáciu o výhre.
  8. Spôsob, eventuálne miesto prevzatia výhry, stanoví na základe charakteru výhry spoločnosť Atoz.
  9. Pokiaľ je výhra zasielaná na adresu výhercu, je povinný vo svojom potvrdzovacom e-mailu uviesť adresu, na ktorú požaduje výhru zaslať.
  10. V prípade, že kontaktné údaje zaslané výhercom, určeným podľa podmienok súťaže nie sú správne alebo kompletné (neúplná adresa) a nie je tak možné výhru doručiť, či výherca vybraný na základe svojho poradia podľa podmienok súťaže/súťažné ankety nesplní akúkoľvek z ďalších podmienok súťaže/súťažné ankety, je vybraný ako iný, ďalší výherca.
  11. Pokiaľ výherca do 7 dní od okamihu zaslania e-mailu s informáciou o výhre nereaguje a nezašle údaje nutné k zaslanie výhry (adresa, číslo telefónu), je určený ako náhradník užívateľ, ktorý je uvedený v chronologickom zozname správnych odpovedí ako ďalší v poradí.

© 2021 Atoz Group